Gynnande

  • Beneficiation Grade Zinc Sulfate

    Förädlingsgrad zinksulfat

    Zinksulfats roll är att hämma zinkinnehållande mineraler, och dess princip är att bilda en hydrofil zinkinnehållande mineralfilm på ytan av den lätt flytande zinkblandningen, för att uppnå syftet att hämma zinkblandningen.