Vattenbruk

  • Aquaculture grade copper sulphate

    Kopparsulfat av vattenbrukskvalitet

    Förebyggande och behandling av vattensjukdomar: Kopparsulfat har en stark förmåga att döda patogener och används ofta för att förebygga och behandla fisksjukdomar i

    vattenbruk. Det kan förebygga och behandla vissa fisksjukdomar som orsakas av alger, t.ex.

    infästningssjukdom hos stärkelse ovodiniumalger och lavmossa (trådalger).