Gynnande

  • Beneficiation Grade Copper Sulfate

    Fördelningsgrad kopparsulfat

    Användningen av kopparsulfat. Kopparsulfats roll som huvudaktivator för metallflottor är att bilda en film som främjar fångst på ytan av mineraler och

    lösa den inhiberande filmen på ytan av upplösta mineraler.